Over ons

De Brein Train Coöperatie is een samenwerkingsverband van Personal Brein Trainers die het volgende opgevallen is:

 1. Na de opbouw na de Tweede Wereldoorlog kreeg ons land een ongekende periode van vrijheid, welvaart en vrije tijd. Maar met deze luxe kwam ook de vijand opzetten. Mensen kregen steeds meer psychische klachten. Deels omdat de welvaart deze mogelijk maakte, deels doordat mensen elkaar aanstaken (voorbeeldfunctie) en deels omdat steeds meer problemen gemedicaliseerd werden.
 2. Om de klachten te bestrijden werd de GGZ in het leven geroepen die vanuit een medisch perspectief probeerde om de problemen aan te pakken. Voor een deel lukte dat, maar voor een flink deel mislukte dat zowel qua aanpak alsook dat de GGZ de grote aantallen slecht aankan en er wachtlijsten ontstaan.
 3. Een aantal mensen ging om die reden kijken of het ook anders kon. Na lang nadenken ontdekten zij dat het probleem voor een flink deel lag aan de medische aanpak, terwijl voor een grote groep mensen bleek te gelden dat er helemaal geen medisch probleem was, maar een educatieprobleem. Zij hadden nooit geleerd om goed om te gaan met moeilijke situaties.
 4. Dus gingen deze mensen bestuderen hoe het brein leert, onder andere via de Organizational Behavior Management (OBM) opleiding van de Vrije Universiteit. Daarbij kwamen ze op twee sporen die beide bij Palov begonnen. Het eerste spoor was positief bekrachtigen en loopt van Pavlov naar Skinner naar Aubrey Daniels (OBM). Het tweede spoor loopt van Pavlov naar professor Clark Hull naar de psychiater Milton Erickson. Door beide sporen met elkaar te combineren werd Positief-Bekrachtigende Breintraining (BPP) geboren. 
 5. BPP bleek zo goed te werken dat honderden mensen met een educatief coachingstraject zelf de problemen leerden oplossen. Om die reden is er nu de coöperatie die BPP op de volgende manier aanbiedt:
  1. Wetenschappelijk onderbouwd;
  2. Educatie in plaats van medicatie;
  3. 1-op-1 training in plaats van coaching;
  4. Korte trajecten: 3 tot 5 sessies in 4 tot 10 weken;
  5. Vaste tarieven voor het gehele traject wanneer succesvol;
  6. No cure, no pay.
× Doe de AI kwaliteit van leven test