Positief-Bekrachtigende Breintraining

Personal Brein Trainers maken gebruik van Positief Bekrachtigende Breintraining (PBB). Wat is Positief-Bekrachtigende Breintraining? Positief-Bekrachtigende Breintraining is de moderne versie van toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsanalyse is een wetenschappelijke methode om op een positieve manier het gedrag van mensen te beïnvloeden. Met toegepaste gedragsanalyse zorg je ervoor dat er minder ongewenst gedrag is en meer gewenst gedrag.

Toegepaste gedragsanalyse is gebaseerd op het werk van nobelprijswinnaar Ivan Pavlov en het werk van de National Medal of Science winnaar Burrhus Skinner. Pavlov kreeg zijn prijs voor de ontdekking van associatief leren. Skinner kreeg zijn prijs voor de ontdekking van instrumenteel leren. Associatief leren en instrumenteel leren zijn de twee manieren waarop mensen tijdens hun leven nieuwe kennis en kunde opdoen. Personal Brein Trainers gebruiken zowel associatief als instrumenteel leren om ervoor te zorgen dat je brein getraind wordt om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden.

Pavlov werkte vooral met dieren, maar had ook een uitgesproken mening over hoe je het beste het gedrag van mensen positief kan veranderen. Later hebben professor Clark Hull en de psychiater Milton Erickson deze aanpak van Pavlov verfijnd. PBB maakt meer dan reguliere toegepaste gedragsanalyse gebruik van deze aanpak.

Skinner is misschien wel de grootste opvolger van Pavlov. Skinner liet zien hoe je de consequenties van je gedrag je toekomstige gedrag sturen. Toegepaste gedragsanalyse maakt vooral hier gebruik van. PBB doet dat ook, alleen voegt PBB daar dan ook nog de bovenstaande Pavloviaanse aanpak aan toe.

Samenvattend kan je zeggen dat PBB aan de hand van associatief leren ervoor zorgt dat ongewenste negatieve associaties uit het verleden worden verbroken en vervangen door nieuwe positieve associaties. Tegelijkertijd zorgt PBB er ook voor dat ongewenst gedrag wordt vervangen door gewenst gedrag.

Vanwege de sterkere link met Pavlov heeft PBB meer aandacht voor je intern gedrag (wat je voelt, verbeeldt en denkt) dan meestal het geval is. Voor zowel je interne als je externe gedrag (het gedrag dat andere mensen bij je kunnen waarnemen) maakt PBB gebruik van positieve consequenties om ervoor te zorgen dat je het gewenste gedrag in de toekomst lang volhoudt.

× Doe de AI kwaliteit van leven test